قطعات بتن الیافی از کجا تهیه کنم؟

معماران و کارفرمایان پروژه‌های ساختمانی همیشه با مشکل تهیه مصالح روبرو هستند. پیدا کردن شرکت تولید قطعات بتن الیافی نیز یکی از مواردی هست که بسیاری از کارفرمایان و معماران به دنبال آن هستند.

از کجا باید قطعات بتن الیافی سفارش داد؟

برای سفارش قطعات بتن الیافی و اجرای آن لازم است که نقشه‌های معماری پروژه برای تولید کنندگان ارسال و لیست قیمت اجرا از تولید کنندگان اخذ شود. این بدان خاطر است که پروژه‌ها نسبت به پیچیدگی که دارند برآورد هزینه می‌شوند.

تولیدی قطعات بتن الیافی؟

شرکت منتخب عمران یکی از بزرگترین تولید کنندگان قطعات جی اف آر سی در ایارن است. که در طی سالیان گذشته توانسته است. پروژه‌های بزرگی را اجرا کند.

شرکت معتبر در زمینه تولید قطعات بتن الیافی:

اعتبار یک شرکت بتعداد پروژه‌های اجرا شده آن بستگی دارد. شرکت منتخب عمران در طول عمر حرفه‌ای خود توانسته است پروژه‌های بزرگ و کوچکی با استفاده از بتن الیافی اجرا نماید.

سفارش قطعات بتن الیافی: