گروه تخصصی منتخب عمران در زمینه نوآوری های صنعت نمای ساختمان همیشه پیش قدم بوده و هست.از جمله محصولات جدید شرکت منتخب عمران می توان به قطعات نمای پیش ساخته ابعاد بزرگ (Large Fabricated Panel’s) نام برد.

از جمله مزایای قطعات پیش ساخته نما می توان به موارد زیر نام برد :

  • سرعت بالای اجرای نما
  • وزن پائین قطعات
  • عایق حرارتی و صوتی
  • امکان اجرای نما بعد از اجرای اسکلت و یا به صورت همزمان
  • حذف کامل نبشی کشی و دیوارهای پیرامونی
  • حذف فریم فلزی نصب پنجره های UPVC
  • امکان نصب پنجره های روی زمین و به همراه قطعات نما
  • حذف هزینه های داربست و زیرسازی نما
  • حذف هزینه های پرت مصالح ، انتقال مصالح به ارتفاع
  • نصب قطعات از طرف داخل و طبقات و کاهش خطرات ناشی از کار در ارتفاع