• تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۸
 • کارفرما: شهرداری مشهد
 • متراژ: ۲۳۳۰ متر مربع
 • متریال: GFRC
 • موقعیت پروژه: میدان پژوهش مشهد
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image