• تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۵
  • کارفرما: جناب آقای علیزاده
  • متراژ: ۱۰۰ متر مربع
  • متریال: GFRC
  • موقعیت پروژه: تبریز – شاهگلی
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image