• تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۶
  • کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی
  • متراژ: ۲۳۰۰ متر مربع
  • متریال: GFRC
  • موقعیت پروژه:
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image