• تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
  • کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی
  • متراژ: ۲۳۰۰ متر مربع
  • متریال: GFRC
  • موقعیت پروژه: ارومیه میدان امام علی
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image