• تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۵
 • کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی
 • متراژ: ۳۵۰۰ متر مربع
 • متریال: GFRC
 • موقعیت پروژه: مصلی کیش
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image