• تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
 • کارفرما: شرکت مگاپارس تهران
 • متراژ:
 • متریال:
 • موقعیت پروژه: تهران
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image