• تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
  • کارفرما: جناب مهندس شیخی
  • متراژ: ۲۰۰ متر مربع
  • متریال: GFRC
  • موقعیت پروژه: استان فارس شهرستان لار
  • image
  • image
  • image
  • image