• تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۴
  • کارفرما: شرکت خانه سازی قدس
  • متراژ: ۴۰۰۰ متر مربع
  • متریال: GFRC
  • موقعیت پروژه: میدان صنعت
  • image
  • image
  • image