• تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۶
  • کارفرما: علوم پزشکی تبریز
  • متراژ: ۱۰۰ متر مربع
  • متریال: GFRC
  • موقعیت پروژه: تبریز – شهرستان شبستر
  • image
  • image