• تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
  • کارفرما: جناب آقای اکرامی
  • متراژ: ۳۰۰۰ متر مربع
  • متریال: GFRC
  • موقعیت پروژه: تبریز- دروازه تهران
  • image