طرح اختلاط بتن الیافی: شاید برای بساری از علاقه‌مندان به بحث مصالح کامپوزیتی مهم باشد که بدانند بتن الیافی از چه موادی ساخته شده است. در این مقاله که توسط گروه تخصصی منتخب عمران ارائه شده است. ما سعی دارید توضیحاتی درباره طرح اختلاط بتن الیافی بدهیم. ترکیبات بتن...